Dirt Meridian – Andrew Moore

 25,00

Product Description

Aan de hand van de 100ste meridiaan, de lengtegraad die door Texas, Oklahoma en Nebraska loopt, fotografeerde  Andrew Moore de “ernstige pracht van het vuil en de leegte”  in het midwesten van Amerika, een land van onzichtbare geschiedenissen  en “Het kleine huis op de prairie”  maar vandaag de dag nog  het meest bekend als “Flyover Country”. Deze foto’s zijn bijeengebracht in dit indrukwekkende fotoboek “Dirt Meridian”.

De uitgestrektheid van het landschap legde Moor vast vanuit  een laagvliegend vliegtuig, met behulp van een speciaal aangepaste, extreem hoge resolutie digitale camera die onder de vleugel was gemonteerd. Door zo dicht bij de grond te vliegen ontstond  een perspectief waarin het intieme leek samengevoegd met het oneindige. Van bovenaf is het land als een eindeloos, ononderbroken idee: zand, tumbleweed, kalkoen, boomstam, buffel, weide, koe, hooizolder, kreek, zonnebloem, zand – en slechts zelden een huis, een windmolen of een schuur

In Dirt Meridian worden deze geïsoleerde plaatsen zowel direct als indirect gebruikt om motieven aan te pakken als droogte en overvloed, ambitie en wanhoop, de eeuwige en vluchtige thema’s die zo langs deze over het hoofd gezien scheidingslijn van Amerika leven.

Working along the 100th meridian west—the line of longitude that cuts through Texas, Oklahoma, and Nebraska, photographer Andrew Moore captures the “severe magnificence of the dirt and emptiness” in America’s midwest, a land of invisible histories where there is much more than meets the eye.  Yet today, it remains most commonly known as “Flyover Country”.

Dirt Meridian is in part about the legacy of the settler’s ambition and failure on these arid high plains, as well as the evolving story of this region of the country. In a time when climate change, drought and energy exploration are increasingly at the forefront of national concerns, the book speaks of a land subject to extreme weather conditions, where water and resources have always been scarce.

To capture the expanse of the landscape Moore took to the air in a low-flying plane, using a specially modified, extremely high-resolution digital camera mounted under the wing. Flying close to the ground allowed a perspective in which the intimate seemed conjoined with the infinite. From above, the land is like one endless unpunctuated idea—sand, tumbleweed, turkey, bunch stem, buffalo, meadow, cow, rick of hay, creek, sunflower, sand—and only rarely does a house or a windmill or a barn suddenly appear to suspend the sense of limitlessness. In Dirt Meridian these isolated sites are used both directly and indirectly to address such motifs as drought and plenty, ambition and despair, the eternal and the ephemeral—themes so redolent along this overlooked dividing line of America.