Als literatuur inderdaad over gewone mensen onder uitzonderlijke omstandigheden óf uitzonderlijke mensen onder gewone omstandigheden gaat, vallen de boeken van Haruki Murakami zonder uitzondering in de eerste categorie. Ga maar na. De typische Murakami-held is een wat weemoedige man zonder noemenswaardige eigenschappen. Naast een baan en een aantal vaste rituelen – lezen, koken, muziek luisteren [...]
Read More